Kontakt

Bodil Söderström

 

Järnvägsgatan 23
262 32 Ängelholm

 

Tel:  0721-807733

bodil.soderstrom@live.se

www.lionridgeskennel.se