Lionridge's Sir Edgar

Dolce är utställd med excellent.
Dolce var en nervös hund som trivdes bäst hemma eller i skogen. Han levde ett långt och fysiskt friskt liv och gick bort nästan 13 år gammal, strax innan jul 2016.
Dolce levde tillsammans med Sir Angus från vår A-kull, och på ålderns höst med vår Bea. 

HD: A
AD: U/A (0)